Dämpa oljudet från tågen
Plåträls på träbord ger rejält med buller som tröttar även den mest inbitne entusiasten.

Lokets och vagnarnas metallhjul vibrerar mot rälsens skenor när det åker längs spåret. Vibrationerna överförs till underliggande bord, eller platta och sätter den i rörelse. Det hela ger upphov till ett ganska tröttande buller. Jag har testat ett antal olika metoder att reducera bullret och funnit att IKEAs halkskydd ger mest bullerdämpning för pengarna, utan andra oönskade bieffekter.

Se nedan YouTube video för mer information.

 

 

/ Martin T